ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

       logistis-logo  

 

         Παναγιώτης Αράπης

             & Συνεργάτες

   Ζαννή & Αποστόλη 34, Πειραιάς

          Τηλ.:210.4185802

           Fax:210.4528746

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

 • γιατί η υπευθυνότητα, η γνώση και η εμπειρία στηρίζουν την επιχείρησή σας στο χρόνο...

  το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • τήρηση βιβλίων Β΄ & Γ΄ κατηγορίας

  • κοστολόγηση παραγωγής

  • μισθοδοσία

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Τηλ.:210 4185802

 • γιατί ο επαγγελματισμός σε συνδυασμό με την ακεραιότητα δοκιμάζονται στο χρόνο ...

  το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • φορολογικές δηλώσεις

  • φορολογικές υποθέσεις

  • ενάρξεις – μετατροπές – συγχωνεύσεις

 • γιατί οι συνεργασίες πρέπει να αντέχουν στο χρόνο ...

  το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • εποπτεία επιχειρήσεων

  • μηχανογράφηση λογιστηρίων

  • διενέργεια ελέγχων

Previous
Next

Οργάνωση Παραγωγής & Κοστολόγηση

Μέσα από μια πολύχρονη εμπειρία σε βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια σωστά οργανωμένη παραγωγή, αποτυπώνοντας τα πραγματικά συνταγολόγια στην θεωρημένη αποθήκη και στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου. Η κοστολόγηση για εμάς δεν είναι αναγκαίο κακό της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, για την αποτίμηση των προϊόντων και τον προσδιορισμού του μικτού αποτελέσματος, μέσα από τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων.

 

 

 • Θεωρημένη Αποθήκη.
 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Παραγωγές, Αναλώσεις, Εσωτερικές Διακινήσεις.
 • Συνταγολόγια, Σύνθεση - Αποσύνθεση, φύρες.
 • Κοστολόγηση ανά Φάση, έτοιμα, ημιέτοιμα.
 • Επιμερισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων(Γ.Β.Ε) και Άμεσης Εργασίας (Α.Ε).
 • Αποτίμηση Α΄ υλών με όλες τις μεθόδους.